Erikoistuminen

Erikoistuisinko yleiskirurgiksi?

 

Kirurgia teknistyy jatkuvasti ja uusien menetelmien kehittelytahti on kova. Hoidon tuloksia seurataan tarkoin ja suppean erityisosaamisen sekä suuren volyymin hyödyistä raportoidaan jatkuvasti uusia tuloksia. Miksi siis erikoistua yleiskirurgiaan ja mihin heitä nykypäivänä tarvitaan?

 

Yleiskirurgia oli aiemmassa kirurgikoulutuksessa kaikille pakollinen pohja, jonka jälkeen osaamista on tiivistetty jollekin suppeammalle sektorille. 1999 koulutusuudistuksen jälkeen yleiskirurgia on ollut itsenäinen erikoisala, jonka painopistealueena on ollut nimen mukaisen yleisosaamisen lisäksi kaulan endokriinen- ja rintarauhaskirurgia.

 

Suomessa työskentelee tällä hetkellä 140 yleiskirurgia, jotka ovat sijoittuneet hyvin laajalle sektorille erikoisalakentässä. Edellä mainittujen alojen lisäksi työnkuva koostuu usein myös gastro-, trauma- ja perifeerisestä laskimokirurgiasta toimipaikkakohtaisesti. Valtaosin työpisteet sijaitsevat keskus- ja aluesairaaloissa. Päivystämiseen yleiskirurginen koulutus tarjoaa selvän edun laajemman osaamisen muodossa.